Tandvårdsreformen

reformVi har en ny tandvårdsreform from 1 juli 2008. Detta innebär dels att man får en Tandvårdscheck på 150 kr/år om man är 30-74 år samt 300 kr/år om man är 20-29 år eller över 75 år.

Detta dras av tex vid undersökningstillfället om så önskas. Checken går även att använda sig av vid tex tandhygienistbesök, lagning osv. Behandling upp till 3000 kr betalar man 100% av summan. Överstigande summa upp till 15.000kr betalar man 50%. Över 15.000kr betalar man 15%.

Försäkringskassan har bestämt en grundersättning för varje åtgärd. Om åtgärden hos oss har ett högre pris än grundersättningen får du betala mellanskillnaden själv.

Högkostnadsskyddet gäller från första dagens tandläkarbesök (även om man besökt en annan tandvårdsklinik) och ett år framåt. Det innebär att om det drar ut på tiden på behandlingen tex pga återbud kan behandlingen bli dyrare. Betalningssätt Vi ser gärna att du betalar efter varje besök, helst med betalkort. Du har möjlighet att delbetala via ett finansieringssystem som vi hjälper dig med. Vi tar 50 kr extra vid fakturering.

Uteblivet besök eller sent återbud debiteras med 450 kr.

Prisexempel hos oss

Kostnaden för en fyllning på en framtand, hörntand är från 740-1260 kr beroende på hur många ytor som är skadade och om man kommit upp till högkostnadsskyddet vid 3000 kr, läs ovan. Har man det kostar alltså fyllningen 50% mindre. Kostnaden för en fyllning på en tand längre bak i munnen är från 900-1630 kr beroende på hur många ytor av tanden som är skadad och om man kommit upp till högkostnadsskyddet vid 3000 kr, läs ovan. Har man det kostar alltså fyllningen 50% mindre. En rotfyllning kostar mellan 3700-5880 kr beroende på hur många kanaler som tanden har samt beroende på om man kommit upp till högkostnadskyddet vid 3000 kr, läs ovan.

Reduktion av priset, tack vare högkostnadskyddet, räknas på referenspriset. Den eventuellt överstigande summan som vår klinik tar, läggs på den uträknade summan. Rotfyller man en tand med 2 kanaler dvs en kostnad på 4160 kr, referenspriset är 3670 kr och inte har gjort någon tidigare behandling blir alltså överskjutande del över 3000 kr dvs 670 kr den del man halverar (50%) för att få prisreduktionen. Rotfyllningen kostar därmed 3000+335 kr+490= 3825 kr.

En tandutdragning kostar mellan 1315-1840 kr beroende på hur komplicerad den är att dra ut. Behöver tanden opereras ut kostar det 3200 kr. Fickdjupsmätning eller läkningskontroll hos tandhygienisten kostar 600 kr. Information och instruktion i tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, tandlossningssjukdom) dvs tips och råd om hur du med de förutsättningar som finns kan rengöra dina tänder på bästa sätt för att undvika dessa sjukdomar, samt avlägsnande av tandsten och rengörning av tänder och omgivande tandkött kostar ca 1500 kr/gång, beroende på hur mycket tandsten man har och hur lång tid man behöver för att ta bort den.

Har man kommit upp i högkostnadsskyddet blir det billigare, se ovan. Det är viktigt att ta bort tandsten eftersom den irriterar benet runt tänderna att dra sig tillbaka, dvs tandlossning. Det börjar med att tandlossningsbakterierna irriterar tandköttet som blir inflammerat och blöder när man borstar och tar tandtråd. Det är därför viktigt att inte sluta använda tandtråd och mellanrumsborstar när det blöder utan tvärtom vara mer nogrann precis där.

Integritetspolicy Själevadstandläkarna

När du kontaktar oss eller har genomgått en behandling hos oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna ge en säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.
Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via e-post, telefon eller på plats på kliniken. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, e-post, adress, personnummer och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser i egenskap av vårdgivare.

Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.
Själevadstandläkarna säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part. Vi överlåter eller behandlar aldrig uppgifter till annan obehörig part.

Personuppgifter som behandlas hos tredje part är av sådan art för att kunna fullfölja en avtalad tjänst eller behandling. Dessa uppgifter kan omfatta namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer. Inga överföringar av personuppgifter görs till ett så kallat tredje land (länder som befinner sig utanför EU/ESS)
Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer och personuppgiftsbiträden som vi själva efterlever gällande behandling av personuppgifter och att dom uppföljer kraven i dataskyddsförordningen.

All information som behandlas eller lagras hos oss skyddas enligt dom krav som ställs gällande IT-säkerhet, informationssäkerhet och skalskydd.

Som individ har du rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter som lagras, ändamålet och laglig grund för behandlingen samt mottagare av personuppgifterna. Anser ni att era personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt kan ni vända er till Datainspektionen för att lämna ett klagomål.

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR):

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Skriv utE-post

Våra behandlingar

Vi utför i stort sett alla sorters tandbehandlingar, allt från puts till implantat!
undersokning
VISA MER

Undersökning

 
lagning
VISA MER

Lagning tänder

 
kronbroterapi
VISA MER

Tandkronor

 
implantat
VISA MER

Tandimplantat

 
 
tandgnissel
VISA MER

Tandgnissling

 
rot
VISA MER

Rotbehandling

 
smila
VISA MER

Estetisk tandvård

 
kronbroterapi
VISA MER

Tandbroar/ Tandbryggor

 

Akuta problem

Vid akuta problem eller när något oförutsett har inträffat
Kontakta oss på telefon 0660-37 82 50 så ordnar vi en tid för dig

Öppettider

Mån, Ons, Tors 7-15
Tisdag 7-17
Fredag 7-12